فرم درخواست داوری از سوی همکار

.......(فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ.)....... حسب قانون باب هفتم موادقانونی از ۴۵۵ لغایت ماده ۵۰۱ داوری یا مواد 178لغایت 194 درقانون آیین دادرسی مدنی و ماده 752 قانون مدنی وتوافقات ماده 10قانون مدنی ارجاع به داور در مواردی مانند : در خصوص قراردادهایی که اختلاف به داوری ارجاع شده یا در موضوعات حقوقی خانواده بالاخص طلاق
Print Friendly, PDF & Email