۱۳۹۵-۰۷-۲۱

تعرفه جدید دستمزد (حق الزحمه جدید) سال ۱۳۹۲ کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه جدید دستمزد (حق الزحمه جدید) سال ۱۳۹۲ کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری مرجع تصویب قوه قضائیه شماره ویژه نامه ۶۲۶ دوشنبه،۶ آبان […]
۱۳۹۵-۰۵-۰۱

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، […]
Print Friendly, PDF & Email