2016-10-12

تعرفه جدید دستمزد (حق الزحمه جدید) سال 1392 کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه جدید دستمزد (حق الزحمه جدید) سال 1392 کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه دستمزد كارشناس رسمی دادگستری مرجع تصویب قوه قضائيه شماره ویژه نامه ۶۲۶ دوشنبه،۶ آبان […]
2016-07-22

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، […]
Print Friendly, PDF & Email