۱۳۹۵-۰۷-۲۱

تعرفه (مبلغ) دیه سال ۹۴

تعرفه (مبلغ) دیه سال ۹۴ نوع دیه نرخ دیه (به ریال) نوع دیه نرخ دیه (به ریال) دیه کامل ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ چهار درصد دیه ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ یک دینار […]
۱۳۹۴-۱۰-۰۲

قیمت دیه سال های قبل

قیمت دیه کامله سال ۱۳۹۴ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به […]
Print Friendly, PDF & Email