2016-10-12

تعرفه (مبلغ) دیه سال 94

تعرفه (مبلغ) دیه سال 94 نوع ديه نرخ دیه (به ريال) نوع ديه نرخ دیه (به ريال) ديه كامل 1,650,000,000 چهار درصد ديه 66,000,000 يك دینار […]
2015-12-23

قیمت دیه سال های قبل

قیمت دیه کامله سال ۱۳۹۴ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به […]
Print Friendly, PDF & Email