۱۳۹۵-۰۷-۲۱

تعرفه روان شناسان و مشاوران تا پایان سال ۱۳۹۴

اطلاعیه بر اساس مصوبه شورای مرکزی مورخ ۹۴/۲/۷ تعرفه های سال ۱۳۹۴ روان شناسان و مشاوران به پیوست اعلام می گردد. ضمنا این تعرفه ها به […]
Print Friendly, PDF & Email