۱۳۹۵-۰۵-۰۶

« اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۱۵/۳۲۴۸۳ مورخ ۹۳/۱۱/۲۶»

شماره۱۶۰/۹۶۹۷     –     ۱۳۹۵/۴/۲۷ جناب آقای سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی سلام علیکم به پیوست تصویر مصوبه « اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات […]
Print Friendly, PDF & Email