درخواست میانجیگری درامورکیفری
. . . ( َإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ “) . .
قبول میانجیگری در امور کیفری حسب ماده 82 قانون ایین دادرسی کیفری جدید در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است در صورت ارجاع مقام قضائی یا درخواست طرفین جهت حصول سازش بین طرفین،

فرم درخواست میانجیگری در موضوعات کیفری از سوی طرفین دعوی

2016-12-11

راهنمای میانجیگری

آنچه در واقع در میانجیگری اتفاقی می افتد؟ اطلاعات زیر ارائه شده است برای رفع ابهام در فرایند و در آماده سازی خود را کمک به […]
2016-12-11

ADR واژه نامه

فرآیند Adjudicative – شخص ثالث بی طرف در آورده به شنیدن و در نظر گرفتن حقایق و / یا استدلال ارائه شده توسط احزاب و به […]
2016-12-11

قوانین میانجیگری

مقاله 1 ACDR استفاده از قوانین هر گاه، با شرط و یا در قرارداد خود را، احزاب برای میانجیگری یا مصالحه اختلافات موجود و یا آینده […]
2016-12-11

قواعد میانجیگری:

ماده اول: قواعد مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان زمانی تطبیق مېگردد که طرفین پیشاپیش شرط گذاشته باشند و یا در قرارداد خود حل اختلافات فعلی و […]
2016-12-11

دلایل میانجیگری چیست؟

میانجیگری یک روند بدیل حل منازعات است که آزموده شده، مؤثر و سبب صرفه جویی در وقت می باشد. بدین معنا که میانجیگری یک شیوه رسمی […]
2015-12-23

مقررات مرتبط با میانجیگری

Print Friendly, PDF & Email